EMAIL

klinikadanica@t-com.me

Pozovite nas

+382 20 614 444

+382 67 614 444

Dr Miodrag V. Pavličić

Hirurg

Gimnaziju završio 1968. u Titogradu
Medicinski fakultet u Beogradu 1975.
Specijalizaciju Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1983.
Specijalizaciju iz Grudne  hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1987.
Magistrirao i doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu na problemima karcinoma pluća 2002 i 2005.


Radio u KCCG kao ljekar i kao hirurg do prije 6 godina, od kada radi u Codra Hospital kao hirurg.
Bio je Direktor hirurške klinike KCCG, direktor Centra za grudnu hirurgiju KCCG, Medicinski Direktor KCCG i Ministar zdravlja u Vladi  Crne Gore u mandatu 2002-2006.


Školovao se  na klinikama Toronto General Hospital i Mount Sinay Hospital 1989., National Cancer Center of Japan, 1995. i 2010., Royal Brompton Hospital London 1996. , Memorial Sloan Kattering Cancer Center  New York 1998., Masachusets General Hospital-Harward  Medical School 2001., Thoraxklinik Universitatsklinikum Heidelberg 2008., Universitatsklinikum  Chirurgische Klinik Heidelberg  2012.


Obavio više kraćih školovanja vezanih za hirurške separate kojim se bavi.
Prisustvovao i bio aktivni učesnik velikog broja domaćih i stranih hiruških kongresa.
Napisao veći broj stručnih radova iz domena opšte i grudne hirurgije.


Veoma kompetentan u hirurgiji štitaste žljezde, povreda grudnog koša, u hirurgiji malignih bolesti zida grudnog koša, pluća, medijastinuma i jednjaka, rekonstruktivnoj hirurgiji jednjaka, hirurgiji karcinoma dojke, hirurgiji karcinoma želuca, hirurgiji žučne kese i žućnih puteva, hirurgiji pankreasa i jetre, hirurgiji karcinoma  debelog crijeva, hirurgiji hemoroida-THD i hemoroidektomija.
Koristi laparoskopski pristup u rješavanju hirurških problema.

.